• Bodegó

Bodegó

Projectes personals realitzats a través de fotografia de bodegó jugant amb recipients i líquids.