080 Barcelona Fashion.

Fotografia de passarel·la. En aquesta ocasió de les desfilades de: Menchen Tomas, Sita Murt, Desigual.