Museu Arxiu Municipal de Calella Josep Maria Codina i Bagué

Reproducció d’originals de diferents tipologies: documents, objectes i obres d’art per a l’edició de catàlegs d’exposicions, cartelleria i altres materials promocionals.

Les col·leccions del Museu Arxiu Municipal de Calella estan estretament relacionades amb la història del municipi i el seu territori. Quan a la tipologia podem parlar d’una gran diversitat dels fons: minerals, fòssils, materials arqueològics, ceràmica popular, taulells, maquinària tèxtil, eines d’ofici tradicionals, vestits, brodats … a més del conjunt de la Farmàcia Barri.

Així mateix també es organitzen diferents exposicions temporals que permeten descobrir gran part del fons del museu que habitualment no és visitable i articular-lo de manera que el visitant descobreixi aspectes de la història de Calella menys coneguts.