Orive Gestors i Assessors

Retrat corporatiu i fotografies de recurs per a web i altres materials promocionals.

Orive Gestors i Assessors és una petita/gran família on el client trobarà un tracte proper, àgil i eficient en la resolució de qualsevol problema empresarial.

Despatx fundat l’any 1983 per Félix Orive, el qual va obrir una assessoria laboral i fiscal anomenada “Asesoria Calella” al carrer Jovara. Anys més tard es va traslladar l’activitat per ampliar i millorar els seus serveis i l’equip humà va anar creixent. L’any 2003 va incorporar-se al negoci familiar la seva filla Laura, advocada i gestora administrativa.

Sempre amb l’afany de donar el millor servei possible al client, l’any 2007 la gestoria va establir-se al carrer Romaní 46 en unes instal·lacions completament renovades, on s’ofereix al client la tranquil·litat necessària per pensar només en el què realment importa, el seu negoci.