Dominica Sánchez

Reproducció d’obra i altres materials de promoció.

Dominica Sánchez porta una llarga trajectòria d’exposicions, sobretot a París i als Estats Units. Els dibuixos, generalment sobre paper de grans formats a vegades manchats amb pigments, són observacions personals d’un món natural, marcades per un diàleg entre el fragil i epímer i la musculatura del volum.